Recruitment system support
- Company's own website


user portrait

EEI-ICS sro

(

Zabýváme se v širokém spektru firemním poradenstvím.  Podporou lidských zdrojů a vývojem projektu workeDat.

)
Efficiency, Economy, Invention - Individual Consultancy and Service

Efficiency, Economy, Invention - Individual Consultancy and ServiceEEIICS je nová společnost založená v září 2008. Zakladateli jsou zkušení odborníci, kteří do společnosti vkládají své nejlepší profesní zkušenosti a know-how.

EEI-ICS Společnost EEIICS je zaměřena na poskytování individuálního poradenství a služeb. Našimi klienty jsou společnosti požadující nezávislé a odborné ověření efektivity vlastních vnitřních procesů, poradenství při zlepšení ekonomiky hospodaření a externí zabezpečení rutinních procesů.

Nabízíme konzultace, poradenství, analýzy, ověřování a audity v oblasti podnikového řízení, vnitřních procesů, rizik, zabezpečení, efektivity, transparentnosti a zpronevěry. Nabízíme outsourcing (externí zabezpečení transakčních procesů) v oblasti účetnictví, personalistiky, mzdové agendy, nákupu a fakturace.

Jsme inovativní v mnoha oblastech a přinášíme tvůrčí prostředí našim klientům. Pomáháme společnostem přežít v konkurenčním prostředí pomocí odhalování možných úspor, rizik a neefektivních procesů.

Konzultace a poradenství

EEI-ICS Konzultace a poradenství Naši konzultanti pocházejí z průmyslového prostředí a mají zkušenosti z reálné praxe. Poskytujeme výhradně praxí vyzkoušené znalosti. Nabízíme konzultace, poradenství, analýzy, ověřování a audity v oblasti podnikového řízení, vnitřních procesů, rizik, zabezpečení, efektivity, transparentnosti a zpronevěry.

Procesní audity. Sjednocování procesů. Zefektivňování procesů.

Snižování počtu zaměstnanců. Personální audity. Podpora výběru zaměstnanců. Školení a vzdělávání.

Identifikace úspor. Vyhodnocení systém řízení. Vyhodnocení řádné péče managementu

Mapování rizik. Odhalování podvodného jednání. Vyhodnocení transparentnosti řízení. Forenzní audity.

Poskytujeme servis, konzultace, analýzy, školení, kontrolu, dohled a podporu managementu ve všech výše zmíněných oblastech. Naše služby jsou přirozeně zaměřeny na úspory.

Zkušenosti čerpáme z reálné praxe velkých nadnárodních společností. Jsme připraveni kombinovat to nejlepší z manažerských metod s pečlivým uvážením a potřebami našich klientů.

Outsourcing

EEI-ICS Outsourcing Specializujeme se na outsourcing transakčně náročných procesů v oblasti účetnictví, personalistiky, mzdové agendy, nákupu a fakturace. Nabízíme podporu pro centralizaci, sjednocování procesů a vznik středisek sdílených služeb. Jsme připraveni takové služby zabezpečit standardně vlastními prostředky i interně v místě klienta. Řešíme také naléhavé a dočasné případy.

Internet

EEI-ICS Internet S pýchou zavádíme inovativní projekty na poli internet. Zaměřujeme se na poskytování služeb na mezinárodním trhu, ve víceúčelových projektech s příslibem masového využití v oblasti kontaktu a obchodu mezi společnostmi i jednotlivci. V brzké době uvedeme v život následující projekty.

Staff

Petr J. Rudzan Petr Rudzan University degree in Finance management and Information technology. More than 16 years experience in finance management and audit. Career path in Manufacturing industry and Business process outsourcing service. Used to work in Multicultural environment. Expert in analytical work.

Práce

Jsme rostoucí společností. Hledáme talentované osobnosti pro trvalý i dočasný pracovní vztah. Nabízíme možnost dlouhodobé externí smluvní spolupráce.
V počáteční fázi jsme zaměřeni na vybudování pobočky v České republice (Pardubice).
Zde jsou aktuálně otevřené pracovní pozice